CÔNG CỤ

Khu vực cung cấp công cụ tra cứu, tính lãi suất, tra lịch trả nợ dành cho nhân viên của VAY5S. Tại đây bạn cũng có thể tra cứu danh sách khách hàng đã vay tiền và được duyệt. Lưu ý khu vực này cần có mật khẩu để truy cập.