Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

VAY5S là tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và Hỗ trợ vay tiền tại các ngân hàng và công ty tài chính uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng và không thu phí bất kỳ khoản phí nào cho hoạt động hỗ trợ của mình.

Để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng, chúng tôi Tư vấn vay bảo mật và vay nhanh với quy trình xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi không trực tiếp cho vay. Mà chỉ tư vấn, hướng dẫn, lựa chọn sản phẩm tốt nhất và nộp hồ sơ yêu cầu vay của khách hàng đến các tổ chức tài chính. Sau đó, các tổ chức này sẽ thực hiện quy trình phê duyệt và giải ngân cho khách hàng.

Đối với khách hàng, mọi hoạt động hỗ trợ của chúng tôi đều thực hiện miễn phí.

Với dịch vụ vay nhanh, vay bảo mật và vay an toàn của chúng tôi, khách hàng có thể yên tâm vay tiền một cách dễ dàng và hiệu quả. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập và kiểm tra nội dung trang web của chúng tôi.

Bình luận

Chúng tôi luôn tôn trọng chính sách bảo mật và đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ cũng như không được tiết lộ cho bên thứ ba. Nếu khách hàng để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin địa chỉ IP và chuỗi định danh của người dùng trình duyệt để lọc nội dung rác.

Hình ảnh

Chúng tôi khuyến khích khách hàng tải lên các hình ảnh đúng và phù hợp với nội dung trang. Để đảm bảo an toàn và bảo mật, khuyến nghị khách hàng không tải lên hình ảnh chứa dữ liệu vị trí. Bất kỳ dữ liệu vị trí nào được nhúng trong hình ảnh cần được xóa bỏ trước khi được đăng tải.

Cookies

Để đảm bảo trải nghiệm truy cập trang web tốt hơn, chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin đăng nhập và giữ cho bình luận của khách hàng. Cookie sẽ được sử dụng một cách an toàn và chỉ dùng để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tăng trải nghiệm trên trang web của chúng tôi.

Nội dung từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng từ nguồn internet (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng được lấy từ các trang web khác có cách thức hoạt động tương tự như khi truy cập trực tiếp vào các trang đó. Những website này cũng có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn tương tự như khi bạn vào trực tiếp website đó.

Thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, số CMND, số CCCD… khi bạn Đăng ký vay tiền. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo chất lượng dịch vụ và xác thực danh tính của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không định danh về người dùng như địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành, để cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được bạn cho phép hoặc yêu cầu.

Thời gian lưu trữ

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập thông tin ban đầu hoặc theo yêu cầu pháp luật.

Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.

VAY5S cam kết việc vay tiền trực tuyến của bạn được thực hiện một cách bảo mật và an toàn.