Điều 01: Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ VFS (“VFS”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn (“bạn”, “người dùng”, “của bạn”) dựa trên các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt khi bạn tương tác hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bao gồm:

 • Sử dụng trang web/ ứng dụng di động.
 • Đăng ký dịch vụ kết nối vay vốn.
 • Liên hệ với chúng tôi.
 • Hoặc, tham gia các chương trình khác của VFS.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Điều 02: Thông tin chúng tôi thu thập

2.1. Loại thông tin

2.1.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản

 • Thông tin định danh: Họ và tên, ngày/ tháng/ năm sinh, giới tính, quốc tịch, số CMND/ CCCD/ hộ chiếu, ảnh chân dung, tên cha mẹ…
 • Thông tin liên lạc: Địa chỉ, số điện thoại, email…
 • Thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, mật khẩu (được mã hóa), lịch sử giao dịch…
 • Thông tin sử dụng dịch vụ: Lịch sử tìm kiếm, thông tin về nhu cầu vay, lịch sử tương tác, lịch sử duyệt web, cookie, địa chỉ IP…
 • Thông tin tài chính: Nghề nghiệp, thu nhập, tài sản, lịch sử tín dụng…
 • Thông tin thiết bị: Loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet…
 • Thông tin khác: Tin nhắn, danh bạ, nhật ký cuộc gọi, email… (chỉ trong trường hợp bạn đồng ý).

2.1.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

VFS chỉ thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn (như thông tin tài chính chi tiết, sinh trắc học, dữ liệu vị trí chính xác…) khi cần thiết và có sự đồng ý của bạn, theo quy định pháp luật và Điều 05.

2.2. Nguồn thu thập

2.2.1. Thu thập trực tiếp

 • Khi bạn đăng ký dịch vụ, điền biểu mẫu, liên hệ với chúng tôi…

2.2.2. Thu thập gián tiếp

 • Qua các hoạt động của bạn trên website/ ứng dụng (cookie, lịch sử duyệt web…).
 • Từ các đối tác của chúng tôi (trong trường hợp có sự đồng ý của bạn).
 • Từ các nguồn công khai theo quy định của pháp luật.
 • Từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

2.3. Cơ sở pháp lý

Nhằm đảm bảo các quy định về quyền riêng tư, việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên:

 • Đáp ứng như cầu: Cung cấp dịch vụ kết nối vay vốn.
 • Thực hiện hợp đồng: Thực hiện hợp đồng vay vốn với đối tác ngân hàng/tổ chức tài chính.
 • Tuân thủ pháp luật: Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định 13, và các quy định pháp luật hiện hành khác.
 • Lợi ích hợp pháp: Bảo vệ quyền lợi của VFS và các bên liên quan, như phòng chống gian lận, bảo mật hệ thống…
 • Sự đồng ý của bạn: Đặc biệt là đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm và các mục đích sử dụng ngoài các cơ sở pháp lý nêu trên.

Điều 03: Mục đích sử dụng thông tin

Theo chính sách bảo mật này, VFS sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Kết nối vay vốn: Đánh giá nhu cầu, xác minh và chuyển tiếp thông tin cho ngân hàng/tổ chức tài chính để phê duyệt khoản vay.
 • Cung cấp dịch vụ: Xác thực thông tin, xử lý yêu cầu, hỗ trợ khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm.
 • Tiếp thị và quảng cáo: Gửi thông báo về sản phẩm/dịch vụ, chương trình khuyến mãi (bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ theo thông tin tại Điều 11 hoặc theo hướng dẫn trong mỗi thông báo).
 • Nghiên cứu và phân tích: Cải thiện sản phẩm/dịch vụ, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.
 • Phòng chống gian lận: Phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận, lừa đảo.
 • Tuân thủ pháp luật: Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thế chấp/chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ: Thực hiện theo quy định tại hợp đồng vay vốn.
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm: Bảo đảm quyền lợi của VFS và đối tác.
 • Thu hồi nợ, bán nợ: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ: Đảm bảo hoạt động kinh doanh của VFS.
 • Đối soát với bên thứ ba: Cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho bạn.

Điều 04: Tiết lộ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật và chỉ tiết lộ trong các trường hợp sau:

 • Đơn vị liên quan đến VFS: Công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết.
 • Đối tác cung cấp dịch vụ: Đơn vị vận chuyển, thanh toán, marketing, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty thông tin tín dụng, đơn vị lưu trữ dữ liệu, bên nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ…
 • Theo quy định của pháp luật: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngăn chặn hành vi phạm tội…

Chúng tôi cam kết:

 • Chỉ chia sẻ thông tin tối thiểu cần thiết.
 • Ký hợp đồng bảo mật với bên thứ ba, đảm bảo họ tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế hoặc tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.
 • Thông báo cho bạn về việc chia sẻ thông tin (trừ trường hợp luật cấm).

Điều 05: Sự đồng ý của bạn

5.1. Hình thức đồng ý

Bạn thể hiện sự đồng ý bằng một trong các cách sau:

 • Ký tên hoặc xác nhận đồng ý điện tử vào Chính sách bảo mật này, điều khoản dịch vụ hoặc các văn bản tương tự.
 • Tích vào ô “Tôi đồng ý …” khi đăng ký/sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp thông tin một cách tự nguyện và rõ ràng.

5.2. Rút lại sự đồng ý

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách:

 • Gửi yêu cầu bằng văn bản đến địa chỉ của VFS (Điều 11).
 • Gửi email đến địa chỉ email của VFS (Điều 11).

Lưu ý: Việc rút lại sự đồng ý có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục sử dụng một số dịch vụ của VFS. Bao gồm việc VFS có thể không tiếp tục hỗ trợ bạn.

Điều 06: Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

 • Kiểm soát truy cập: Giới hạn truy cập thông tin cá nhân cho những nhân viên có nhu cầu biết thông tin để thực hiện công việc.
 • Mã hóa dữ liệu: Mã hóa thông tin cá nhân nhạy cảm trong quá trình lưu trữ và truyền tải bằng thuật toán mã hóa mạnh.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và có kế hoạch phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố.
 • Phòng chống phần mềm độc hại: Sử dụng phần mềm bảo mật để phòng chống virus, mã độc và các tấn công mạng khác.
 • Thường xuyên đào tạo để nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật thông tin cho nhân viên.
 • Theo dõi và ghi nhật ký truy cập và xử lý dữ liệu cá nhân: VFS ghi lại nhật ký truy cập và xử lý dữ liệu cá nhân để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro bảo mật thông tin định kỳ: VFS thực hiện đánh giá rủi ro bảo mật thông tin định kỳ để kịp thời cập nhật và nâng cấp hệ thống bảo mật.

Điều 07: Cookie và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn, cá nhân hóa nội dung, và theo dõi hiệu quả quảng cáo. Bạn có thể quản lý cookie trong cài đặt trình duyệt.

Điều 08: Thông tin cho trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em. Cha mẹ/ người giám hộ của trẻ có thể liên hệ chúng tôi theo thông tin tại Điều 11 để yêu cầu xóa.

Điều 09: Thời hạn lưu trữ

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa hoặc hủy theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Quyền của bạn

Dựa trên nội dung chính sách bảo mật này, bạn có các quyền:

 • Quyền được biết: Bạn có quyền được biết VFS đang xử lý thông tin cá nhân nào của bạn.
 • Quyền khai thác: Yêu cầu VFS xác nhận việc đang xử lý thông tin cá nhân của bạn và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin đó.
 • Quyền chỉnh sửa: Yêu cầu VFS chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn nếu không chính xác hoặc chưa đầy đủ.
 • Quyền xóa: Yêu cầu VFS xóa thông tin cá nhân của bạn khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích thu thập hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý.
 • Quyền hạn chế xử lý: Yêu cầu VFS hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp.
 • Quyền phản đối xử lý: Phản đối VFS xử lý thông tin cá nhân của bạn vì mục đích lợi ích hợp pháp của VFS hoặc vì mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền khiếu nại: Khiếu nại với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ và gửi thư hoặc email trực tiếp với chúng tôi theo thông tin tại Điều 11. Yêu cầu của bạn sẽ được xử lý và phản hồi trong vòng 72 giờ sau khi nhận được.

Điều 11: Thông tin liên lạc

 • Công ty: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ VFS
 • Địa chỉ: 134 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Email: contact@vay5s.com
 • Số điện thoại: 0905300037

Điều 12: Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất trên website/ ứng dụng. Phiên bản mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thường xuyên truy cập để cập nhật những thay đổi.

Điều 13: Đánh giá tác động các điều khoản bảo mật

Chúng tôi thực hiện đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các hoạt động có nguy cơ cao, bao gồm cả việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài. Kết quả đánh giá tác động được VFS lưu trữ nội bộ và công khai bản tóm tắt trên website/ứng dụng.

Điều 14: Chuyển dữ liệu ra nước ngoài

Chúng tôi tuân thủ quy định của pháp luật về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. Nếu cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thông báo và nhận sự đồng ý của bạn, trừ khi được miễn theo quy định pháp luật.

Điều 15: Thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân

15.1. Nội dung

Toàn bộ nội dung chính sách/ chính sách bảo mật này và các điều khoản dịch vụ/ sản phẩm cấu thành Thỏa thuận xử lý dữ liệu cá nhân (“Thỏa thuận”) giữa VFS và bạn. Bằng việc truy cập website này, đăng ký, sử dụng dịch vụ hoặc tích vào ô “Tôi đồng ý …”, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thỏa thuận.

15.2. Trách nhiệm khi vi phạm

VFS cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định của Nghị định 13. Trong trường hợp xảy ra vi phạm dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ:

 • Thông báo cho bạn và cơ quan có thẩm quyền trong thời gian quy định.
 • Điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả của vi phạm.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm tương tự xảy ra.

15.3. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam.

Ngày cập nhật: 28/05/2024