Tuyển dụng

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên tài năng và đam mê để đồng hành trong việc mang đến dịch vụ tư vấn vay hỗ trợ vay miễn phí, chất lượng cao dành cho khách hàng.

Nếu bạn là một người năng động, sáng tạocó tinh thần cầu tiến, hãy nộp đơn ứng tuyển ngay hôm nay để trở thành một phần của chúng tôi.

Chúng tôi mong đợi được hợp tác với bạn!

Nhân sự thực tập

Lập kế hoạch tuyển dụng, hỗ trợ ứng viên trong quá trình ứng tuyển, phỏng vấn và đánh giá sơ bộ.

Nhân viên viết bài

Viết bài mô tả các sản phẩm và dịch vụ của các Ngân hàng và tổ chức Tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Go to Top